Bath Mixers.png

BATH
MIXERS

Vibrant, strong ............................................

Alvar bath mixer.png

Alvar Bath Mixer
SL120AVW

SL120VIW.png

Vita Bath Mixer
SL120VIW

EVONY BATH MIXER.png

Evony Bath Mixer
SL120EVW

STERLYN DB BATH MIXER.png

Sterlyn Bath Mixer Double Black
SL120SNBW

SL210EAW.png

Elbow Action
Bath Mixer

SL120EAW

SL120VIWB.png

Vita Bath Mixer Double Black
SL120VIBW

BATH MIXER.png

Onex Bath Mixer
SL120OXW

STERLYN BATH MIXER.png

Sterlyn Bath Mixer
SL120SNW

VITA SL220VIBR.png

Vita Bath Mixer Graphite
SL120VIGW

SL120VIWG.png
SL120VIWBR.png

Vita Bath Mixer Satin Brass
SL120VIBRW